TechSmith_Camtasia 2022 v22.2.1.40635 中文破解版

TechSmith Camtasia – 世界顶级屏幕录像视频编辑软件。这套非常强大的专业录屏与视频创作大型软件套装包含捕获屏幕录制、视频剪辑和编辑、视频录音配音、视频菜单制作、视频剧场和视频播放等系列功能。

图片[1] - TechSmith_Camtasia 2022 v22.2.1.40635  中文破解版 - 聚问天空网
图片[2] - TechSmith_Camtasia 2022 v22.2.1.40635  中文破解版 - 聚问天空网
图片[3] - TechSmith_Camtasia 2022 v22.2.1.40635  中文破解版 - 聚问天空网

新版变化

Camtasia (Windows) Version History – TechSmith Support
https://www.techsmith.com/camtasia-version-history.html

系统要求

  • .NET Framework 4.7.2 及更高版
  • Camtasia2022-2020:Windows 10 1903 及更高版
  • Camtasia2019-2018:Windows 7 SP1 及更高版64位
  • Camtasia2019.0.3:该版本开始官方已自带简体中文无需汉化
  • Camtasia8.6.0 :Windows XP 或更高版32位及64位的最终版

下载地址


TechSmith Camtasia 2022.2.1 Build 40635 x64 (2022/11/02)
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/2221/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/2221/camtasia.msi

TechSmith Camtasia 2019.0.10 Build 17662 x64 (2020/02/29)
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/19010/camtasia.exe

TechSmith Camtasia Studio 8.6.0 Build 2079 for WinXP+
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/860/camtasia.exe


TechSmith Camtasia 2022.2.1 / 2021.0.19 / 2019.0.10 / 8.6.0 中文破解版


© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容