TechSmith Camtasia 2022.0.0 / 2020.0.13 / 2019.0.10 / 8.6 中文破解版

TechSmith Camtasia – 世界顶级屏幕录像视频编辑软件。这套非常强大的专业录屏与视频创作大型软件套装包含捕获屏幕录制、视频剪辑和编辑、视频录音配音、视频菜单制作、视频剧场和视频播放等系列功能。

图片[1] - TechSmith Camtasia 2022.0.0 / 2020.0.13 / 2019.0.10 / 8.6 中文破解版 - 聚问天空网
图片[2] - TechSmith Camtasia 2022.0.0 / 2020.0.13 / 2019.0.10 / 8.6 中文破解版 - 聚问天空网
图片[3] - TechSmith Camtasia 2022.0.0 / 2020.0.13 / 2019.0.10 / 8.6 中文破解版 - 聚问天空网

新版变化

Camtasia (Windows) Version History – TechSmith Support
https://www.techsmith.com/camtasia-version-history.html

系统要求

2021/2020/2019/9.x:Windows 7及更高版64位
2019.0.3:官方版开始已自带简体中文不需要汉化
8.6.x :支持Windows XP 或更高版32位和64位版

下载地址


TechSmith Camtasia 2022.0.0 Build 38135 x64 (2022/06/07)
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/camtasia.exe
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/2200/camtasia.exe

TechSmith Camtasia 2020.0.13 Build 28357 x64 (2021/02/15)
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/20013/camtasia.exe

TechSmith Camtasia 2019.0.10 Build 17662 x64 (2020/02/29)
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/releases/19010/camtasia.exe

TechSmith Camtasia 8.6.0 Build 2079 for Windows XP+
https://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/860/camtasia.exe


TechSmith Camtasia 2022.0.0 / 2020.0.13 / 2019.0.10 / 8.6 中文破解版


© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞6 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论